WET- en Regelgeving

 

Wilt u grondwater uit de bodem halen voor bijvoorbeeld de bouw van een kelder of het leggen van leidingen? Dan hebt u toestemming nodig van het waterschap.

 

Hieronder volgen links naar de sites van de benodigde instanties voor meer informatie en kunt u de meldings-formulieren downloaden:

 

Klik hier voor een overzicht van de waterschappen.

 

Aa en Maas http://www.aaenmaas.nl/

De Dommel http://www.dommel.nl/

Rivierenland http://www.waterschaprivierenland.nl/

Brabantse Delta http://www.brabantsedelta.nl/

Waterschap Limburg https://www.waterschaplimburg.nl/

 

Klik hier om uw grondwateronttrekking aan te melden bij het betreffende waterschap (algemene site)
Let op: u heeft hier DigiD voor nodig (particulieren). 

 

Klik hier om terug te keren naar de homepage.fotofotofotofotofoto